Canon van Rijnland

30  vensters

Circa 1000: Ontginning van het veen Ontginning van het veen circa 1000

1165: Een illegale dam Een illegale dam 1165

Circa 1200: Watergangen naar het noorden Watergangen naar het noorden circa 1200

1255: De heemraden van de Spaarndam De heemraden van de Spaarndam 1255

1286: Graaf Floris V regelt Rijnlands bestuur Graaf Floris V regelt Rijnlands bestuur 1286

1330: De eerste polders De eerste polders 1330

1408: De eerste molen De eerste molen 1408

1477-1508: Drie meren worden één Haarlemmermeer Drie meren worden één Haarlemmermeer 1477-1508

1515: Rijnlands bestuur ontslagen Rijnlands bestuur ontslagen 1515

1521: Rijnland onderhoudt de duinen Rijnland onderhoudt de duinen 1521

1530: Het landvernielende slagturven Het landvernielende slagturven 1530

1544: Rijnlands oppervlakte gemeten Rijnlands oppervlakte gemeten 1544

1578: Rijnland koopt een huis in Leiden Rijnland koopt een huis in Leiden 1578

1593: Heel Rijnland betaalt mee aan de Spaarndammerdijk Heel Rijnland betaalt mee aan de Spaarndammerdijk 1593

1614: Rijnlands eerste droogmakerij Rijnlands eerste droogmakerij 1614

1615: Rijnlands eerste overzichtskaart Rijnlands eerste overzichtskaart 1615

1652: Rijnland controleert de polders Rijnland controleert de polders 1652

1672: Aanleg van de Wierickerdijk Aanleg van de Wierickerdijk 1672

1675: Laatste doorbraak van de Spaarndammerdijk Laatste doorbraak van de Spaarndammerdijk 1675

1680: Verarming van het veengebied: het waarborgfonds Verarming van het veengebied: het waarborgfonds 1680

1727: De eerste gereglementeerde vervening De eerste gereglementeerde vervening 1727

1742: Plan voor droogmaking van het Haarlemmermeer Plan voor droogmaking van het Haarlemmermeer 1742

1807: De Katwijkse Uitwatering gereed De Katwijkse Uitwatering gereed 1807

1852: Het Haarlemmermeer is droog Het Haarlemmermeer is droog 1852

1856-1858: Drie boezemgemalen in Rijnlands beheer Drie boezemgemalen in Rijnlands beheer 1856-1858

1857: Een vernieuwd hoogheemraadschap Een vernieuwd hoogheemraadschap 1857

1880: Stoomgemaal Katwijk in gebruik genomen Stoomgemaal Katwijk in gebruik genomen 1880

1936-1954: Nieuwe gemalen in Gouda en Katwijk Nieuwe gemalen in Gouda en Katwijk 1936-1954

1965: Rijnland zuivert het water Rijnland zuivert het water 1965

1979-2005: Concentratie van waterschappen Concentratie van waterschappen 1979-2005

lijst slinger
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome