Canon van Leidschendam-Voorburg

20  vensters

DE PREHISTORIE De prehistorie 110.000 voor Christus - 50 voor Christus

DE ROMEINEN De Romeinen 50 voor Christus - 151 na Christus

HET ONTSTAAN VAN LEIDSCHENDAM-VOORBURG Het ontstaan van Leidschendam-Voorburg 600 - 1885

DE VLIET: OVER SLUIZEN, SCHEEPVAART EN BRUGGEN De Vliet 1281-2006
Over sluizen, scheepvaart en bruggen

HOEKSE EN KABELJAUWSE TWISTEN Hoekse en Kabeljauwse twisten 1345-1492

RELIGIEUZE TWISTEN IN DE TACHTIGJARIGE OORLOG Religieuze twisten in de tachtigjarige oorlog 1544 - 1865

DE TACHTIGJARIGE OORLOG. STRIJD EN ELLENDE De tachtigjarige oorlog. Strijd en ellende 1557 - 1580

WATERBEHEER DOOR DE EEUWEN HEEN: OVER VEENDERIJEN, POLDERS EN MOLENS Waterbeheer door de eeuwen heen 1000 - 1866
Over veenderijen, polders en molens

GROTE DENKERS AAN DE VLIET: CONSTANTIJN EN CHRISTIAAN HUYGENS Grote denkers aan de Vliet 1596 - 1695
Constantijn en Christiaan Huygens

BUITENPLAATSEN Buitenplaatsen 1630 - 1780

INDUSTRIE EN BEDRIJVIGHEID LANGS DE VLIET Industrie en bedrijvigheid langs de Vliet 1633 - 1967

PATRIOTTEN EN ORANJEGEZINDEN Patriotten en Oranjegezinden 1751 - 1787

DE BATAAFSE REPUBLIEK De Bataafse Republiek 1795-1806

KONINKLIJKE INWONERS Koninklijke inwoners 1799 - 1854

OPENBAAR VERVOER. VAN TREKSCHUIT TOT TRAM Openbaar vervoer 1638 - 1934
Van trekschuit tot tram

KUNSTENAARS Kunstenaars 1630 - 1959

WONINGBOUW EN ARCHITECTUUR Woningbouw en architectuur 1901 - 1971

DE TWEEDE WERELDOORLOG. DE EERSTE JAREN De Tweede Wereldoorlog 1939 - 1942
De eerste jaren

DE TWEEDE WERELDOORLOG. DE LAATSTE JAREN De Tweede Wereldoorlog 1943 - 1945
De laatste jaren

ANNEXATIE EN FUSIE Annexatie en fusie 1821 - 2002

lijst slinger
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome