Leidse Canon  www.deleidsecanon.nl

35  vensters

Matilo Matilo 69 - 240
Romeinen aan de Rijn bij Leiden

Burcht en Gravensteen Burcht en Gravensteen ca. 900 - 1200
De graaf en de bisschop strijden om de macht

Stadsrechten Stadsrechten 1200 - 1266
De burgers van Leiden krijgen meer te vertellen

De grootste stad van Holland De grootste stad van Holland 1300 - 1500
De ontwikkeling van de middeleeuwse stad

Leiden lakenstad Leiden lakenstad 1350 - 1520
Productie voor de internationale markt

De Leidse hofjes De Leidse hofjes 1467 - 1574
Geloof als inspiratie voor sociale zorg

Twee kerken zonder toren Twee kerken zonder toren begin 16e eeuw
Symbool voor een tijd van crisis

Het Laatste Oordeel Het Laatste Oordeel begin 16e eeuw
Leidse schilderkunst in een tijd van stagnatie

Beleg en Ontzet Beleg en Ontzet 1574
Leiden weerstaat de Spaanse troepen

Jan van Hout Jan van Hout eind 16e eeuw
Voorman van nieuwe generatie stadsbestuurders

De grachtengordel De grachtengordel 17e eeuw
De binnenstad krijgt haar definitieve vorm

De universiteit De universiteit 1575
Een universiteitsstad met internationale betekenis

In 't land van belofte In 't land van belofte 17e eeuw
Toevluchtsoord voor vluchtelingen en migranten

Elzevier, universiteitsdrukker en uitgever Elzevier, universiteitsdrukker en uitgever 17e eeuw
Internationale stad van boeken

Het Leidse dialect Het Leidse dialect 17e eeuw - heden
Een eigen taal als spiegel van de geschiedenis

Rembrandt en anderen Rembrandt en anderen 17e eeuw
Een gouden tijd voor Leidse schilders

Op weg naar de Nieuwe Wereld Op weg naar de Nieuwe Wereld 1609 - 1620
De Pilgrims in Leiden

De Arminiaanse Schans De Arminiaanse Schans begin 17e eeuw
Godsdiensttwisten en politieke strijd in het begin van de 17e eeuw

De Lakenhal De Lakenhal 17e eeuw
Een stadspaleis voor de textiel

Het Leids Ontwerp Het Leids Ontwerp 1785 - 1795
De Patriotten en de Bataafse Omwenteling

De Buskruitramp De Buskruitramp 12 januari 1807
Een catastrofe treft een stad in verval

Een woud van schoorstenen Een woud van schoorstenen 19e en 20e eeuw
Een moderne en veelzijdige fabrieksstad

De cholera De cholera 19e eeuw
Besmettelijke ziekten en verbetering van de volksgezondheid

De Student-auteurs De Student-auteurs begin 19e eeuw
Een bijzondere bijdrage aan de Nederlandse literatuur

De Huiszittenhuiskwestie De Huiszittenhuiskwestie 1848
Strijd om de sociale zorg verscherpte politieke tegenstellingen

Fabriekskinderen Fabriekskinderen 19e eeuw
Industrialisatie en de zorg om jeugd en gezin

De 3 October Vereeniging De 3 October Vereeniging eind 19e eeuw
Feestvieren, historisch bewustzijn, nationalisme en beschaving

Drie annexaties Drie annexaties 1896 - 1966
Leiden wordt twaalf keer zo groot

Het koudste plekje op aarde Het koudste plekje op aarde begin 20e eeuw
Een nieuwe bloeitijd voor de universiteit

Arbeiders en vrouwen beslissen mee Arbeiders en vrouwen beslissen mee begin 20e eeuw
Algemeen kiesrecht schept nieuwe politieke verhoudingen

De stadhuisbrand De stadhuisbrand 12 februari 1929
Veranderend stadsbeeld in de eerste helft van de 20e eeuw

De ontruiming van het Joodse Weeshuis De ontruiming van het Joodse Weeshuis 17 maart 1943
Vervolging, verzet en oorlogsgeweld

Woningnood en cityvorming Woningnood en cityvorming 1945 - 1972
Stadsontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog

Uit de fabriek, in de zorg Uit de fabriek, in de zorg 1970 - heden
De economische en sociale metamorfose van Leiden

Alles moest anders Alles moest anders 1970 - heden
Acties, culturele en politieke veranderingen rond 1970

lijst slinger
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome