Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

30  vensters

Trijntje Trijntje 
Vrouw uit het veenmoeras (7500)

De heerweg De heerweg 
Bataafse boeren en Romeinse reizigers (57 v. chr - 406 na chr.)

Nieuwe bewoners Nieuwe bewoners  
Kolonisten in een gekerstende wildernis (ca. 950 - ca 1150)

De grote ontginning De grote ontginning  
Van ‘wildernis’ naar vruchtbare akkers en groene weiden (1000 -1270)

Heren van Brederode Heren van Brederode 
Machtsstrijd tussen adelijke families (1150 - 1450)

Duitse Orde Duitse Orde  
Bidden voor het zielenheil van het volk (1220 - 1594)

De vijf steden De vijf steden  
De bloeiperiode van Gorinchem(1283 - 1500)

Molens van Kinderdijk Molens van Kinderdijk  
De oplossing voor dalend land en hogere waterstanden (1450 - 1880)

Cornelis en Arnoldus Geisteranus Cornelis en Arnoldus Geisteranus 
Geloofsvervolgingen in de zestiende en zeventiende eeuw

De martelaren van Gorcum De martelaren van Gorcum 
Een gruwelijke moordpartij in de Tachtigjarige Oorlog (1572)

De Gouden Eeuw De Gouden Eeuw 
Kunstzinnig leven in een kleine stad (1600 -1700)

Boter, kaas en hennep Boter, kaas en hennep 
Hoe de boeren profiteerden van zeevarend Nederland (1600 - 1750)

Martinus van Barnevelt Martinus van Barnevelt 
De regenten lieten in de pruikentijd de zaak voor wat hij was (1691 -1775)

Maria van Aerden Maria van Aerden en het Hofje van Aerden 
Welgestelde burgers in de armenzorg (1700 -1800)

Overstroming van 1726 Overstroming van 1726 
Dijken braken en 33 keer lag het land onder water (1726)

Johannes Groenewegen Johannes Groenewegen 
Hoe God zijn hand legde op het volk van de Alblasserwaard (1750 - 1752)

Gorinchem belegerd Gorinchem belegerd 
Over Franse, Pruisische en Russische soldaten (1787 - 1814)

Adriaan Volker Adriaan Volker 
De opmerkelijke opmars van stoere baggeraars uit Sliedrecht (1827 - 1903)

De bevindelijken De bevindelijken 
Verdeeldheid binnen de dorpen (1835 - heden)

Kunst Na Arbeid Kunst Na Arbeid 
Het bloeiende verenigingsleven in de Waard (1840 - 1940)

Dienstbode Dienstbode 
Trek van platteland naar de stad (1870 - 1920)

De watertochtjes van Fop Smit  De watertochtjes van Fop Smit 
De hoogtijdagen van het stoomtijdperk (1800 - 1900)

Arbeiderswoningen Arbeiderswoningen 
Van muffe eenkamerwoningen tot tuinwijken (1890 - 1935)

Andries Copier Andries Copier 
Leerdam en glas horen sinds 1765 bij elkaar (1901 -1991)

Crisis in Giessendam Crisis in Giessendam 
'Bittere narigheid’ en veel werklozen (1929 – 1940)

De Merwedegijzelaars Merwedegijzelaars 
Verzet, razzia's en joden in de Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945)

Ruilverkaveling Ruilverkaveling  
Veeboeren in een veranderende wereld (1955 – 1987)

Moderne pioniers Moderne pioniers  
Met de moderne snelwegen kwamen de stedelingen (1960 - 1980)

Gastarbeiders Gastarbeiders  
'Gewoon doen en hartelijk ontvangen’, kopte de krant (1960 - 1975)

Popstad Gorinchem Popstad Gorinchem 
De jeugd ontworstelt zich aan de gevestigde macht (1960 – 1980)

lijst slinger
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome