Canon van Utrecht Zuidoost  www.utrechtsecanons.nl

Ruilverkaveling Kromme Rijngebied

Het kleinschalige karakter van het Kromme Rijngebied, waar vooral veel gemengd bedrijf werd uitgeoefend, geeft het landschap zijn charme. Ruilverkaveling, soms nodig om de boerenbedrijven levensvatbaar te maken, bedreigde dit karakter. Zo vraagt mechanisatie vaak om grotere bedrijven en percelen. Varkens werden niet langer meer buiten gehouden, maar in grote schuren. Ook kippen en koeien werden in het Kromme Rijngebied op steeds grotere schaal gehouden. Er is sprake van bio-industrie. Maatschappelijke groeperingen gingen zich inzetten voor het behoud van het oorspronkelijke landschap. De grote ligboxstallen waren hen een doorn in het oog en ook zou ruilverkaveling niet tot aantasting van het intieme landschap mogen leiden.

   
 

Download

de canonkijker voor
iphone of android
GrafheuvelsRomeinse LimesCuneraDorestadDe bisschop van UtrechtHeerwegBisschop David van BourgondiëDe BeeldenstormTabaksteeltStichtse LustwarandeDe SlaperdijkLodewijk XIV in ZeistHernhutters in Slot ZeistPatriotten en orangistenPyramide van AusterlitzSint Petrus BandenkerkFruitteeltRhijnspoorwegDominee Ph.J. HoedemakerVliegveld SoesterbergKeizer Wilhelm II in Huis DoornWerkverschaffing in het Zeister BosSanatorium Berg en BoschSlag om de GrebbebergBezetting en JodenvervolgingGroeikernen op het platteland
Utrecht
InfoKaartTijdbalkHome