Canon Hof van Twente  www.canonvanoverijssel.nl

50  vensters

Jagers Rondtrekkende jagers werden boeren 3000 v. Chr.
Prehistorie

Sint Martinuskerk Sint Martinuskerk ca. 800
Eerste kerken en ontstaan van parochies

Graven van Goor Graven van Goor 1026
Bestuurlijk centrum van Twente

Borgmannnen College van Borgmannen ca. 1180
Uniek verschijnsel in Goor en Diepenheim

Stokkum De marke Stokkum ca. 1200
Ontstaan, ontwikkeling en beëindiging van de marken

Stadsrechten Stadsrechten 1263
Drie steden in de Hof

Bandijk De Goorse Bandijk 1280
Bisschoppelijke infrastructuur

Markelose Berg De Markelose Berg 1365
De bisschoppelijke macht

Heren van Wisch De heren van Wisch zaaien dood en verderf 1490
Gelderse oorlogen

Stadsschool/markeschool Van stadsschool tot markenschooltjes 1500
Onderwijs rondom Delden

Freules Freules van Beckum  1544
Reformatie

Slag om Goor Slag om Goor 1581
De Tachtigjarige Oorlog

Eergetouw/wentelploeg Van eergetouw tot wentelploeg ca. 1600
Ontwikkelingen in de vroegere landbouw

Schneiders en Scherers Schneiders en Scherers 1633
Het Goorse gildewezen

Huis te Diepenheim Huis te Diepenheim 1648
Havezaten in de Hof van Twente

Bisschop op oorlogspad Bisschop op oorlogspad 1672
Munsterse oorlogen in de Hof

Van Wassenaer Obdam Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam 1692-1766
Een muzikale edelman

Klopjes De klopjes van de Vossenbrink 1720
De katholieke kerk na 1500

De Kroon De Kroon, posthuis en logement 1764
Van postkoets tot A1

Boer Mensink Boer Mensink ontdook de horigheid 1772
Van horige tot vrije boer

Huttenkloas Huttenkloas 1775
Onveiligheid in vroegere tijden

Schippersherberg Schippersherberg Carelshaven 1776
Waterwegen

Joodse begraafplaats De Joodse begraafplaats bij Delden 1781
De Joodse gemeenschap in de Hof

Broederschap Vrijheid, gelijkheid en beperkte broederschap 1795
De Bataafs-Franse tijd

Ainsworth Thomas Ainsworth 1795-1841
Ontwikkeling Twentse textielindustrie

Schimmelpenninck Rutger Jan Schimmelpenninck 1761-1825
Raadpensionaris in de Bataafse Republiek

Het Nut Het Nut in Delden 1837
Cultuur en ontspanning

Noaberschop Noaberschop 1845
Ongeschreven burenplichten

Kamer van Koophandel Goorse Kamer van Koophandel 1852
Nijverheid in de Hof van Twente

Staatsspoorlijn D Opening Staatsspoorlijn D 1865
Spoorwegen

Rederijkerskamer Rederijkerskamer Bilderdijk 1867
Cultuur in vele toonaarden

Gasfabriek Gasfabriek 1867
Gemeentelijke nutsvoorzieningen

Watermolen Watermolen Den Haller 1870
Molens in de Hof

Stoppelhanen Stoppelhanen 1875
Dansavonden en volksfeesten

Drinkwater Schoon drinkwater 1894
Gezondheidszorg

Broeze Jan Broeze 1896-1983
Hofkunstenaars

Landbouwvereniging De Landbouwvereniging Markelo 1907
Coöperatief bedrijfsleven

Tuindorp Tuindorp 1921
Sociale woningbouw

De piassen De piassen 1923
Schuttersverenigingen in de Hof

Boerenbruiloft Boerenbruiloft 1925
Bruiloftsvieringen in vroeger tijden

Klaagtonen Van klaagtonen tot kindergezang 1926
Levende folklore

Bombardement Bombardement op Goor 1945
Tweede Wereldoorlog

Rietveldhuisjes Rietveldhuisjes 1950
Toename van toerisme

Twickel Stichting Twickel 1953
Invloed van landgoederen

Kaatje 5 Kaatje 5 Nederlands kampioen 1959
Veeverbetering door de jaren heen

Mechanisering Mechanisering en schaalvergroting ca. 1960
Modernisering van de landbouw

Schreuder Hinkelien Schreuder 1984
Sport en recreatie in de Hof van Twente

De Waerdenborch De Waerdenborch 1994
Van kostschool tot streekschool

Hof van Twente Ontstaan gemeente Hof van Twente 2001
Gemeentelijke herindeling

Gebouwen Monumentale gebouwen 2012
Een historische reis door de Hof van Twente

lijst slinger leerlingenversie
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome