Canon van Waalwijk

-10000 Eerste bewoning -12 Romeinse Invloeden 1000 Dorpen verrijzen in het veen
1232Holland-Brabant, een open grens1293Het begint met turf1303Van alle markten thuis
1421Sint-Elisabethvloed: dé ramp1572Klem tussen twee vuren1610Verbeten strijd om kerken
1690De verdwenen synagoge1744De faam van de Waspikse kont1779Hooi, daar zit een boterham in
1787Revolutie in de Langstraat1810De geur van leer en lijm1875Armenzorg voor eeuwige zielenheil
1878Musis Sacrum: bron van cultuur1881Veel haltes op de Halve Zolenlijn1889Van tekenschool naar scholengemeenschap
1910Hard tegen hard1914Vier spannende jaren1929Crisis, van weinig naar nog minder
1937De beste sporters van de wereld1940Iemand moet het toch doen1944Het laatste oorlogsjaar
1947Indiëgangers; breng een apie mee1950Vertier en vermaak1964Waalwijk krijgt kleur
1966Een bedrijvig volkje1997Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik samen verder2010Landschap van dellen en slagen
lijst slinger
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome