Canon van Groningen

-3500 Hunebedden Vruchtbaar land 500 Frankisch stempel Veenkolonisatie
1000Villa GruoningaKerkenbouwBouw van kloostersMachtige stadFriese vrijheid
Stapelrecht1500ProtestantismeHabsburgs gezagSlag bij HeiligerleeReductie
1600Ommelander LandrechtAcademia GroninganaStadsuitlegTurfwinningDissenters
Bommen Berend1700KerstvloedVeepestReglement ReformatoirPrinsgezinden
Franse tijd1800OnderwijshervormingAfscheidingAgro-industrieChampagnejaren
Scheepvaart1900Bloeiende wetenschapDe PloegRode banierenDeportaties
De bevrijding1950Bedreigd bestaanAardgasLauwerszeeVerkeerscirculatieplan
2000Blauwe Stad
lijst slinger
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome