Canon Waterschap Zuiderzeeland

-4500 Swifterbantcultuur 1200 Ontstaan eerste waterschappen 1932 De geboorte van het IJsselmeer
1942De Noordoostpolder drooggelegd1957Grotere kavels in Oostelijk Flevoland1967Gemaal De Blocq van Kuffeler gereed
1988Recreatie in het Weerwater2000Oproep om ruimte voor water en beter water2005Oostvaardersdijk aangepakt
2006Eerste Nederlandse waterdichter
lijst slinger
deze canon op uw site
InfoKaartTijdbalkHome